ວິດີໂອ

Rokid Air, ແວ່ນຕາ AR ກັບ AI ຄວບຄຸມສຽງ

ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Rokid Air

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ PlayStation ກັບແວ່ນຕາ Rokid Air

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ DJI Drones ກັບ Rokid Air Glasses

ວິທີການປັບ Diopter ໃນແວ່ນຕາ Rokid Air

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ Xbox ກັບ Rokid Air Glasses